Uw HR-beheer optimaliseren | Accent Languages

Accent LanguagesNow, it's yours

 

Uw HR-beheer optimaliseren

Vertrouw ons uw administratieve taken en de organisatie van uw opleidingen toe

Een van onze medewerkers neemt het beheer van uw  intra-company opleidingen gedeeltelijk of volledig op zich en laat daarbij zijn expertise en ervaring gelden.

Enkele voorbeelden van taken die u ons kunt delegeren:

 • het centraliseren van de opleidingsbehoeftes
 • het opstellen van een lastenboek voor één of meerdere opleidingen
 • het laten overeenstemmen van de opleidingsbehoeftes met de voorstellen van de opleidingsverstrekkers
 • het organiseren van de opleidingen (lokaal, planning, administratie, beheer van de subsidieaanvragen…)
 • het aanmaken van overzichten (aanwezigheden, rapportering, statistieken,…)
 • het ter beschikking stellen en aanpassen van evaluatietools
 • het dynamisch beheren van de verworven vaardigheden
 • het jaarlijks rapporteren aan de betrokken verantwoordelijken
 • ...

Troeven

 • tijdbesparing
 • een efficiënte en competente trainingconsultant
 • lagere kosten want enkel de werkelijk benodigde uren worden gefactureerd
 • een frisse externe blik
 • krachtige monitoring -en reportingtools
 • beheersing van de diverse steun-en subsidiemogelijkheden
 • geen langetermijncontract

Duur en frequentie

U bepaalt de duur van de samenwerkingsovereenkomst. U kiest voor een eenmalige of een tijdelijke opdracht, of u kiest ervoor de diensten van onze trainingconsultant op regelmatige basis te gebruiken (bijvoorbeeld een halve dag per week).


Contact

Hebt u interesse voor deze dienst, aarzel niet om contact op te nemen met Christelle Detilleux op het nummer 04.387.86.51, per e-mail of via dit formulier.  Zij bezorgt u een offerte nadat zij, samen met u, uw behoeftes heeft overlopen.