ELAO | Accent Languages

Accent LanguagesNow, it's yours

 

ELAO

NEW ELAO WEBSITE: https://www.elao-test.com/nl/home

eLAO (Efficient Language Assessment On-Line) is een online taalevaluatieplatform.

eLAO werd ontwikkeld om aan verschillende noden te voldoen:

 • taalvaardigheden op een uiterst betrouwbare manier evalueren
 • een snel evaluatieproces aanbieden dat niet afhankelijk is van de beschikbaarheden van de trainers
 • nuttige informatie verzamelen om optimale taalopleidingen op maat (behoeftes, aandachtspunten enzovoort) te organiseren
 • de taalevaluatiekosten drukken (zowel voor de evaluerende trainers als de beheerders van de taalopleidingen)

Een innoverend concept

eLAO steunt op een adaptieve methode die op basis van de gegeven antwoorden automatisch het niveau van de vragen aanpast om:

 • het aantal vragen te beperken
 • de geteste persoon precies te kunnen evalueren en hem de indruk te geven dat hij voor zijn test is geslaagd, ongeacht zijn niveau

Een objectieve evaluatie

Het niveau van de geteste personen wordt op een objectieve en onafhankelijke manier bepaald aan de hand van meetbare criteria die door een team van taaltrainers en -pedagogen zijn gedefinieerd.

De criteria (de moeilijkheidsgraad van de gestelde vragen) zijn vastgelegd op basis van frequentielijsten, 15 jaar ervaring in taalonderricht aan volwassenen en een ijking van meer dan 30 000 personen.

Een nauwkeurig platform

De schaal waarmee eLAO rekening houdt is het Europees Referentiekader (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Aan dit referentiekader zijn subniveaus toegevoegd voor een grotere nauwkeurigheid. Dankzij deze onderverdeling is het mogelijk de gemaakte vorderingen te evalueren en de ROTI (Return On Training Investment) precies te meten.

Een betrouwbaar en erkend systeem

eLAO wordt gebruikt door de Forem, Actiris, de VDAB, de Nationale Bank van België, Proximus, Techspace Aero, de SNCF, Deloitte alsook meerdere universiteiten in Frankrijk.

Statistische studies die door de FOREM werden geleid, hebben voor de eLAO-test een graad van betrouwbaarheid van 86 % aangetoond (de berekening is gebaseerd op 18 000 testen, met een niveauverschil van 0,5 tussen het eLAO-niveau en het behaalde niveau bij een mondelinge taaltest).

Snel bruikbare resultaten

Alle evaluatiegegevens zijn onmiddellijk beschikbaar door middel van een reportingmodule die voor elke klant op maat ontwikkeld wordt. De informatie kan onmiddellijk verwerkt worden om specifieke opleidingen te organiseren, bij personeelsrekrutering en/of voor het opstellen van een overzicht van de taalvaardigheden.

Een behoeftenanalyse op maat

Naast de evaluatie van het taalniveau kan eLAO ook voor elke geteste persoon makkelijk de taaltrainingsdoelstellingen en -behoeften vastleggen. De behoeftenanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst gebaseerd op concrete, meetbare situaties waarin de taal gebruikt wordt.

Nuttige informatie

 • geteste talen: Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Frans
 • talen van de gebruikersinterface: Engels, Nederlands, Duits, Frans
 • toegang: toegankelijk vanaf elke webbrowser, zonder enig bijkomend programma
 • inhoud: actieve en passieve woordenschat, algemene en professionele kennis, grammaticale structuren, begrijpend luisteren
 • methode: willekeurige keuze uit een database met meer dan 800 vragen per taal