Taalaudit | Accent Languages

Accent LanguagesNow, it's yours

 

Taalaudit

Dé oplossing voor relevante en doelgerichte opleidingen

Wat is een taalaudit?

Communicatie staat centraal in onze zakelijke relaties. Opdat deze communicatie efficiënt verloopt, dienen de sterke en zwakke taalvaardigheden binnen het bedrijf te worden geïdentificeerd.

Op basis van die analyse, gekoppeld aan de huidige en toekomstige noden, kunnen we een reeks trainingen voorstellen waarbij rekening wordt gehouden met zowel de individuele doelstellingen als de werkomgeving waarin de trainees de communicatievaardigheden zullen gebruiken.

De hoofddoelstelling van een taalaudit is de noden van het bedrijf, op de verschillende niveaus ervan, te identificeren en te bepalen, alsook het potentieel van het personeel op vlak van communicatie en het gebruik van vreemde talen te evalueren.

Aan de hand van een taalaudit zal het bedrijf aan de verschillende afdelingen aangepaste training- en vormingsoplossingen kunnen voorstellen.

 

De 5 stappen van een taalaudit:

  1. De kennisneming met de onderneming, de business activiteiten, de klant-/leverancier-/partnerrelaties en de reeds gevolgde opleidingsprogramma's.
  2. Het inventariseren van de taalvaardigheden met behulp van eLAO (ons adaptieve platform voor de evaluatie van de taalniveaus).
  3. Het spreken met de leidinggevenden en het personeel om de verworven en/of te verwerven professionele vaardigheden, alsook de communicatiedoelstellingen en mogelijke hindernissen te identificeren.
  4. Het analyseren van de sectorale, gewestelijke of nationale subsidies om de organisatie van de opleidingen te vergemakkelijken.
  5. Het aanbevelen en voorstellen van actieplannen per afdeling, team en/of trainee.

 

Troeven

  • Objectiviteit
  • Snelheid: gesprekken van 15 minuten / persoon
  • Betrouwbaarheid: dankzij eLAO, ons taalevaluatieplatform
  • Gedetailleerde inventarisatie: opstelling van een competentie-overzicht met aanbevelingen
  • Gratis: de taalaudit is gratis en zonder enige verplichting

Contact

Neem contact op via het nummer 04.387.86.66, per mail info@accentlang.com of via dit formulier