Innovatie en Creativiteit | Accent Languages

Accent LanguagesNow, it's yours

 

Innovatie en Creativiteit

Leren is een creatief proces bij uitstek.

Nieuwe invalshoeken opsporen. 'Out of the box' denken. Accent innoveert en ontwikkelt voortdurend nieuwe tools die het leerproces doen evolueren.

Deze innoverende tools ondersteunen uw originele en complexe opleidingstrajecten.
 

In het opleidingstraject staan het verwerven en het beheersen van nieuwe vaardigheden centraal. Daarbij

  • wordt rekening gehouden met de leerstijl van de deelnemers
  • worden de communicatievaardigheden aangescherpt
  • worden concrete situaties uit de werkomgeving in de opleiding verwerkt
     

Het didactisch materiaal is afgestemd op de cursist

  • het didactisch materiaal is praktisch, concreet en aangepast aan de behoeftes van de onderneming
  • een ruime waaier van materiaal (memento's, podcasts, paper supports…) stimuleert het leerproces
     

E-learningtools bieden een dynamiserende cocktail van leerstimuli. Gedurende de hele opleiding kan de cursist  op verscheidene tools (MyVoc, memento's, ...) steunen. Deze tools verruimen de leermomenten van de trainee en stimuleren hem tot ownership.

Accent zet creativiteit en innovatie in als troeven om de trainee te stimuleren en te motiveren en hem op die manier efficiëntie en resultaat te garanderen.