Een langetermijnvisie | Accent Languages

Accent LanguagesNow, it's yours

 

Een langetermijnvisie

Bij al onze projecten staat Customer Experience Improvement bovenaan onze prioriteitenlijst. De klant bekleedt inderdaad een centrale plaats in de rendabilisering op lange termijn van zijn investering.

Voor trainees bieden we een uitgebreid pakket van tools aan die een langetermijnondersteuning beogen:

  • onbeperkte toegang tot MyVoc : een intelligent online softwareprogramma aan de hand waarvan de trainee de taal kan instuderen en zijn eigen taalproblemen overwinnen
  • memento’s met veelgebruikte, situatiegebonden uitdrukkingen

Voor opleidingsverantwoordelijken betekent dit concreet dat ze de nodige informatie en voldoende tools aangereikt krijgen:

  • eLAO : een online evaluatiesysteem om het taalniveau van medewerkers snel en doeltreffend te testen
  • trainingsoverzichten op regelmatige tijdstippen die het opvolgen van de gegeven trainingsessies vergemakkelijken
  • individuele verslagen die de vorderingen van elke trainee in kaart brengen
  • eindevaluaties die de leerervaring van de trainee beschrijven